Customer service bao gồm cả những hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán, giải quyết tất cả những vấn đề có liên quan tới khách hàng và sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Xem thêm: https://www.pos365.vn/customer-service-6273.html

image