Chương trình tri ân khách hàng là dịp mà các chủ kinh doanh đưa ra các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá cho các đối tượng khách hàng tiềm năng. Đây cũng là cách mà các chủ kinh doanh, các thương hiệu bày tỏ, gửi thư tri ân khách hàng, quả tặng tri ân khách hàng.

Xem thêm: https://www.pos365.vn/tri-an-khach-hang-6248.html

image