Không Có Giấy Kết Hôn Có Ly Hôn Được Không?
Không có giấy kết hôn nhưng thuộc vào một trong hai trường hợp được công nhận hôn nhân thì vẫn có thể thực hiện thủ tục ly hôn.
Nguồn: https://luatsudian.com/khong-c....o-giay-ket-hon-co-ly
#lyhon