Trường Hợp Nào Tòa Bác Đơn Ly Hôn?
Tòa án bác đơn ly hôn, không thụ lý giải quyết cho ly hôn khi xét thấy vụ việc ly hôn này không đáp ứng được các căn cứ; điều kiện để được ly hôn; hoặc vụ việc ly hôn vi phạm những trường hợp không được phép ly hôn do pháp luật quy định.
Nguồn: https://luatsudian.com/bac-don-ly-hon.html
#lyhon