Ly Hôn Khi Chồng Bỏ Đi Không Liên Lạc Được
Trong trường hợp người vợ muốn ly hôn nhưng người chồng đã bỏ đi, không rõ đi đâu cũng không thể liên lạc được, thì theo quy định, việc ly hôn khi chồng bỏ đi sẽ được thực hiện theo thủ tục đơn phương ly hôn.
Chi tiết: https://luatsudian.com/ly-hon-khi-chong-bo-di.html
#tuetamphap #lyhon