Ly Hôn Với Người Đã Rời Khỏi Nơi Cư Trú
Nếu không biết nơi cư trú của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết.
Nếu không xác định được nơi cư trú của bị đơn và phía Tòa án không thụ lý đơn khởi kiện thì có thể yêu cầu Tòa án thực hiện trước thủ tục tuyên bố mất tích, sau đó mới thực hiện thủ tục ly hôn với người đã rời khỏi nơi cư trú theo quy định.
Nguồn: https://luatsudian.com/ly-hon-....voi-nguoi-da-roi-kho
#lyhon #tuetamphap