https://vppvinacom.vn/giay-not....e-3m-post-it-76mm-x-

Giấy note 3M  Post-it®  76mm X 76mm (3×3 in)
Favicon 
vppvinacom.vn

Giấy note 3M  Post-it®  76mm X 76mm (3×3 in)

Giấy ghi chú 3M  654 Post-it®  76mm X 76mm (3x3 in) Giúp các bạn quản lý tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn.Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.