Ăn Chay Đúng Cách Theo Đạo Phật
Ăn chay nhằm mục đích hướng thiện, hướng đến cuộc sống hài hòa, vui vẻ. Vì vậy, người ăn chay phải nắm được các quy tắc: ăn chay mà không kiêu mạn, không nên ép xác khi ăn chay, không nên giả mặn, không nên gây khó khăn cho người khác vì mình ăn chay.
Nguồn: https://tuuyen94.com/an-chay-d....ung-cach-theo-dao-ph
#tuuyen94 #an_chay_dung_cach_theo_dao_phat