Những Kỹ Năng Cần Thiết Trong Công Việc Nhất Định Phải Biết
1. Kỹ năng chuyên môn
2. Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch
3. Kỹ năng giao tiếp
4. Kỹ năng lắng nghe
5. Kỹ năng làm việc nhóm
6. Khả năng lãnh đạo, phân tích vấn đề
7. Khả năng thích ứng với mọi tình huống
8. Tổ chức và lập kế
9. Thích nghi với mọi môi trường làm việc
Nguồn: https://giasudatviet.com/nhung....-ky-nang-can-thiet-t
#giasudatviet