https://ngochoandesign.com/mau....-sac-chu-dao-cua-nam

Khám phá màu sắc chủ đạo của năm 2023. Pantone đã gọi tên màu nào? #ngochoandesign #blogthietkedohoa #color_of_the_year
👇 👇

Màu sắc chủ đạo của năm 2023 - Pantone đã gọi tên Viva Magenta
Favicon 
ngochoandesign.com

Màu sắc chủ đạo của năm 2023 - Pantone đã gọi tên Viva Magenta

Cùng khám phá màu sắc chủ đạo của năm 2023 được Panton gọi tên lần này - Viva Mangenta. Có nhiều điều thú vị được bật mí