Cát tuyến là gì? Hướng dẫn cách vẽ và giải bài tập toán 9

Cát tuyến là kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 9. Cát tuyến là một đường thẳng cắt đường thẳng, đường tròn hay đường cong khác ở hai hay nhiều điểm bất kỳ. Cách vẽ cát tuyến rất đơn giản. Bên cạnh đó, Một đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt thì được gọi là cát tuyến đường tròn.

Xem chi tiết tại: https://www.m5s.vn/cat-tuyen-la-gi.html
#cattuyenlagi #cattuyenduongtronlagi #m5snews

Cát tuyến là gì? Hướng dẫn cách vẽ và giải bài tập toán 9
Favicon 
www.m5s.vn

Cát tuyến là gì? Hướng dẫn cách vẽ và giải bài tập toán 9

Cát tuyến là kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 9. Một đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt thì được gọi là cát tuyến đường tròn.