https://vintechvietnam.amebaow....nd.com/posts/3953754

Fanvil EM50 | Điện Máy Viễn Thông Vintech
Favicon 
vintechvietnam.amebaownd.com

Fanvil EM50 | Điện Máy Viễn Thông Vintech

Fanvil EM50 là module mở rộng cho điện thoại Fanvil J6 hỗ trợ kết nối 5 panel cùng lúc (300 phím DSS