https://vintechvietnam.com/6-t....inh-nang-thiet-thuc-

Tính năng của điện thoại IP có mà điện thoại analog không có
Favicon 
vintechvietnam.com

Tính năng của điện thoại IP có mà điện thoại analog không có

Tính năng của điện thoại IP tốt hơn và tiên tiến hơn so với điện thoại analog,Hội nghị đa chiều, Paging & Intercom, Phím có thể lập trình.