https://ngochoandesign.com/cac....h-tao-xoa-chinh-sua-

Chia sẻ bạn cách tạo, chỉnh sưat, xóa bóng đổ trong Ai (illustrator)đơn giản và nhanh chóng nhất!
#ngochoandesign #blogthietkedohoa #dropshadow

Cách tạo, xóa, chỉnh sửa bóng đổ trong AI (illustrator) đơn giản
Favicon 
ngochoandesign.com

Cách tạo, xóa, chỉnh sửa bóng đổ trong AI (illustrator) đơn giản

Chia sẻ bạn cách tạo, chỉnh sửa, xóa bóng đổ trong ai (illustrator) đơn giản nhất. Giúp đối tượng có chiều sâu hơn