Học Không Giỏi Có Nên Đi Du Học Không?
Học không giỏi vẫn có thể đi du học nếu bạn đáp ứng các điều kiện sau đây:
Bạn có một ý chí mạnh mẽ về việc đi du học
Bạn phải có khả năng về ngoại ngữ tốt
Tính tự lập cao
Nguồn tài chính ổn định
Nguồn: https://giasudatviet.com/hoc-k....hong-gioi-co-nen-di-
#giasudatviet #hoc_khong_gioi_co_nen_di_du_hoc