https://vintechvietnam.amebaow....nd.com/posts/3934128

Điện thoại lập trình Interquartz 9281P | Điện Máy Viễn Thông Vintech
Favicon 
vintechvietnam.amebaownd.com

Điện thoại lập trình Interquartz 9281P | Điện Máy Viễn Thông Vintech

Interquartz 9281P là điện thoại cơ bản không có bàn phím, điều này giúp chặn các cuộc gọi trái phép.