https://dienmayvienthong.com/d....ien-thoai-fanvil-x30

Fanvil X301G - điện thoại IP Gigabit đa chức năng
Favicon 
dienmayvienthong.com

Fanvil X301G - điện thoại IP Gigabit đa chức năng

Fanvil X301G là điện thoại IP Gigabit đa chức năng, giá thành hợp lý để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các môi trường doanh nghiệp khác nhau.