Phương Pháp Giải Quyết Áp Lực Học Tập Giảm Trầm Cảm Tress
Chia sẻ những khó khăn trong học tập
Ngủ đủ giấc
Tập thể dục thường xuyên
Sắp xếp thời gian học một cách hợp lý
Đặt mục tiêu theo khả năng
Nghỉ giải lao
Nguồn: https://giasudatviet.com/phuon....g-phap-giai-quyet-ap
#giasudatviet #phuong_phap_giai_quyet_ap_luc_hoc_tap