Màng lọc MBR được xem là một loại màng lọc xử lý nước thải chuyên nghiệp. Cùng xem thông tin loại màng này qua bài viết sau.
https://xulymoitruongsg.vn/gio....i-thieu-cong-nghe-ma

Giới thiệu công nghệ màng sinh học trong xử lý nước thải
Favicon 
xulymoitruongsg.vn

Giới thiệu công nghệ màng sinh học trong xử lý nước thải

Việc ứng dụng công nghệ màng sinh học trong xử lý nước thải hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp thực hiện. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể