Cách Dạy Trẻ Tự Kỷ Tại Nhà Loại Bỏ Phổ Tự Kỷ Hiệu Quả
1. Cách dạy trẻ tự kỷ chậm nói
- Khuyến khích trẻ chơi và giao lưu
- Cách dạy trẻ tự kỷ tập nói hiệu quả là bắt chước trẻ
- Kết hợp giao tiếp phi ngôn ngữ
- Tạo không gian để trẻ nói chuyện
- Thông tin cần được đơn giản hóa
2. Cách chơi với trẻ tự kỷ
- Trò chơi cùng bé tô màu, vẽ tranh
- Làm bánh cùng con
- Trò chơi xếp hình đúng
Nguồn: https://giasudatviet.com/cach-day-tre-tu-ky.html
#giasudatviet #cach_day_tre_tu_ky

image