Quy Định Ăn Chay Trong Đạo Thiên Chúa
Nếu như trong Phật, ăn chay là không ăn tất cả thức ăn từ động vật, chỉ ăn đồ ăn được chế biến từ thảo mộc. Thì trong đạo Thiên Chúa, ăn chay là ăn ít đi, ăn đạm bạc hơn.
Nguồn: https://tuuyen94.com/an-chay-trong-dao-thien-chua/
#tuuyen94 #an_chay_thien_chua