"Một quả táo chứa bao nhiêu calo?
Khi nói đến một trong số các loại trái cây tốt nhất cho cơ thể, táo thường luôn đứng top đầu danh sách. Nó là một trong 5 loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới.
Xem thêm tại: https://fiti.vn/mot-qua-tao-chua-bao-nhieu-calo/
#antao #giamcan"