"Phân biệt nước kiềm
Nhiều người lầm tưởng rằng nước kiềm, nước ion kiềm, nước ion kiềm giàu hydro ( nước hydrogen ) đều là một loại nhưng thực ra 3 loại nước này có tính chất và lợi ích khác nhau
Xem thêm tại: https://drinkocany.com/nuoc-hy....drogen-tot-cho-suc-k
#nuockiem "