"Chỉ số ORP là gì?
ORP (Oxygen Reduction Potential) là một phép đo điện tử – tính bằng milivôn (mV) – đo lường khả năng của một chất hóa học trong việc oxy hóa hoặc khử một chất hóa học khác. Chỉ số ORP còn được gọi là chỉ số đo lường mức độ oxy hóa.
Xem thêm tại: https://drinkocany.com/chi-so-orp-la-gi
#goctudo #oxyhoa"