"Nồng độ pH là gì?
Chắc rằng chúng ta đã thường xuyên nghe đến cụm từ “độ pH” khi học môn Hóa ở trên trường, lúc cần xác định tính axit và bazơ của một dung dịch. Vậy bạn đã thực sự hiểu rõ hết “pH là gì?”
Xem thêm tại: https://drinkocany.com/nong-do-ph-la-gi
#nongdoph "