TRẢ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ MẪU DẤU NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI CHO KHÁCH HÀNG
👉 Luật Hùng Sơn đã tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép thầu (Contractor Permit) cho hàng trăm nhà thầu nước ngoài để thực hiện các công trình xây dựng lớn tại Việt Nam bao gồm KeangNam, Lotte, trung âm ung bướu – tim mạch bệnh viện Bạch Mai,…
Xem chi tiết dịch vụ tại đây: https://luathungson.vn/giay-ph....ep-thau-cho-nha-thau