https://vintechvietnam.amebaow....nd.com/posts/3563137

Avaya J159 | Điện Máy Viễn Thông Vintech
Favicon 
vintechvietnam.amebaownd.com

Avaya J159 | Điện Máy Viễn Thông Vintech

Điện thoại IP Avaya IXTM J159 là Điện thoại IP nặng có nút bấm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu liên