https://viettel4g.net/dang-ky-....dich-vu-auto-sms-vie

Favicon 
viettel4g.net

Cách đăng ký dịch vụ Auto SMS – Tin nhắn báo bận Viettel

Nhà mạng triển khai tính năng dịch vụ Auto SMS Viettel nhằm giúp khách hàng từ chối nhận cuộc gọi một cách lịch sự nhất.