Thùng IBC mới nhất năm 2022
Thùng IBC là IBC tank có chức năng chưa nước hoặc chứa những loại hóa chất có tính ăn mòn cao.
Xem chi tiết: https://dinhhaiplastic.com/pro....duct/thung-ibc-1000l
#dinhhaiplastic #thungibc #ibctank #ibc1000l