Cơ hội gia nhập NESTLÉ – Dù chưa tốt nghiệp, tại sao không?
🎯🎯🎯Nắm bắt ngay: https://bit.ly/3ygvsQX
⭐ Bạn là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp với điểm trung bình (GPA) từ 2.7 / 4 hoặc tương đương?
⭐ Bạn có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện tốt?
⭐ Bạn thông thạo tiếng Anh và có thể làm việc 6 tháng fulltime kể từ tháng 9/2022?

image