تبلیغات گسترده در اینستاگرام در اصل نوعی تبلیغات است که به صورت هماهنگ و یک پارچه در زمانی مقرر بنر تبلیغاتی یک پیج در چندین صفحه به نمایش در می آید که کمک زیادی به رشد پیج خواهد کرد. این نوع تبلیغات به صورت بازدیدی در استوری و پست های اینستاگرام قرار خواهد گرفت.
تبلیغات گسترده اینستاگرام
https://www.ghatreh.com/news/mm43608/

Favicon 
www.ghatreh.com

تبلیغات گسترده اینستاگرام فست گروپ