تبلیغات اینستاگرامی چطور انجام می شود و از صحت کار چطور می توان مطلع شد؟

ابتدا بنر تبلیغاتی خود را در اختیار ما قرار می دهید و سپس پس از بررسی و میزان تبلیغات مورد نیاز شما و انتخاب نوع دسته بندی های پیج هایی که قصد دارید در آن ها تبلیغ صورت گیرد تبلیغات شما در بازه زمانی مشخص به انتخاب شما (ظهر یا شب) به دید چندین هزار نفر خواهد رسید
تبلیغات گسترده
https://harfetaze.com/239654/%....d8%aa%d8%a8%d9%84%db

تبلیغات گسترده اینستاگرام فست گروپ
Favicon 
harfetaze.com

تبلیغات گسترده اینستاگرام فست گروپ

تبلیغات گسترده اینستاگرام در واقع نوعی تبلیغات است که به صورت هماهنگ و یک پارچه در زمانی مقرر بنر تبلیغاتی یک پیج در چندین صفحه به نمایش در