100g khoai lang chứa bao nhiêu calo?
Trung bình một củ khoai lang cỡ vừa có từ 28.5g tinh bột. Tùy theo từng loại, trong 100g khoai lang sẽ chứa 119 calo. Đặc biệt, khoai lang có hàm lượng đường gồm: glucose, fructose, sucrose và maltose chiếm 32%.
Xem thêm tại https://fiti.vn/khoai-lang-bao-nhieu-calo/
#khoailang #giamcan

image