https://4gmobifone.net/gui-tin....-nhan-bao-nguoi-nhan

Favicon 
4gmobifone.net

Gửi tin nhắn báo người nhận không hợp lệ

Post by: Lý Trần Thị Ngọc at 01:06 20/06/2022 - View : 6

Gửi tin nhắn báo người nhận không hợp lệ điều này khiến việc liên lạc của người dùng bị gián đoạn mỗi khi có nhu cầu chia sẻ thông tin. Vậy tại sao lại có trường hợp người nhận không hợp lệ.