https://dienmayvienthongvintec....hvn.blogspot.com/202

Điện thoại IP Yealink MP56
Favicon 
dienmayvienthongvintechvn.blogspot.com

Điện thoại IP Yealink MP56

Điện thoại IP Yealink MP56 Microsoft Teams Edition có màn hình cảm ứng màu lớn 7 inch, giao diện người dùng Teams tích hợp và nút Teams chuyên dụng gi