https://viettel4g.net/dich-vu-....lifebox-cua-viettel-

Favicon 
viettel4g.net

Dịch vụ Lifebox của Viettel có mất tiền không?

Khi thấy trên sim có gói vas Lifebox Viettel bạn sẽ rất thắc mắc vì sao có trên sim và nó có mất tiền hay không. Nếu sử dụng dịch vụ Lifebox thì sẽ mất bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình?