HIỆN NAY, CÓ 04 CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN GỒM:
- Cách 1: Tra cứu trên trang web mã số thuế có địa chỉ: https://masothue.vn/
- Cách 2: Tra cứu trên trang web của Tổng cục Thuế có địa chỉ http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp
- Cách 3: Tra cứu trên trang web Thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
- Cách 4: Tra cứu mã số thuế cá nhân qua Facebook tại đường link https://www.facebook.com/masothuedotcom/
#luathungson #tuvanluatmienphi
#trcuumasothue