Kiểm tra nồng độ pH và Clo có trong nước hồ bơi
Một trong những bước thực hiện mỗi khi bảo dưỡng bảo trì bể bơi đó là kiểm tra nồng độ pH và Clo dư trong nước. Xem thêm thông tin tại https://hanteco.vn/kiem-tra-no....ng-do-ph-va-clo-tron
#bothunuochoboi, #bothunuocbeboi, #botestnuochoboi, #botestnuocbeboi, #hanteco, #thietbivesinhbeboi, #thietbivesinhhoboi

image