Công suất là gì? Cách tính công suất - CÔNG THỨC CHUẨN
Công suất là gì Là đại lượng cho biết công được thực hiện ΔW hay năng lượng biến đổi ΔE trong một khoảng T Δt Xem ngay công thức tính
Xem chi tiết: https://anmyelectric.com/blog/cong-suat-la-gi
#amegroup #anmyelectric #congsuat #congsuatlagi

Favicon 
anmyelectric.com

Công suất là gì? Cách tính công suất - CÔNG THỨC CHUẨN

Công suất là gì? - Là đại lượng cho biết công được thực hiện ΔW hay năng lượng biến đổi ΔE trong một khoảng T = Δt. Xem ngay công thức tính