Coca-Cola Việt Nam | Nâng tầm tài năng trẻ với Aspire Future Leaders 2022
Nếu bạn là người trẻ của thế hệ không ngừng tìm kiếm nơi để mình có thể:
🎯 HỌC TẬP LINH HOẠT với lộ trình 24 tháng đào tạo và phát triển chuyên sâu
🎯 PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN với sự cố vấn và huấn luyện từ Lãnh đạo
🎯 ĐẠT THÀNH TỰU VƯỢT TRỘI bằng việc tạo ra ảnh hưởng thực tế
🎯 TRẢI NGHIỆM QUỐC TẾ qua việc khám phá và hòa nhập văn hóa đa dạng từ những đồng nghiệp xung quanh.
VietnamWorks tin rằng, Chương trình Nhà Lãnh Đạo
⚡⚡⚡ Nếu bạn đã đủ quyết tâm dấn thân, Coca-Cola sẵn sàng cùng bạn "Aspire", tại đây: https://bit.ly/3tej3uT