Đầu quân cho bến đỗ tài chính bậc nhất, bạn có muốn?
KSFinance đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành tài chính Việt Nam với mạng lưới gồm 19 trụ sở và chi nhánh trên phạm vi toàn quốc cùng 5 sản phẩm cốt lõi:
💎KSFinancialHub: Hệ thống thông tin tài chính quốc tế 4.0
💎KSHomes: Phát triển và kinh doanh dự án Bất động sản
💎KSInsurance: Dịch vụ Bảo hiểm, Bảo hiểm kết hợp đầu tư
💎KSSecurities: Công ty tư vấn, đầu tư chứng khoán
💎KSTrading: Mô hình cho vay tiêu dùng tín chấp

image