Sàn OTC là gì? Cổ phiếu OTC, Thị trường OTC hoạt động như thế nào?
https://chungkhoanao.com/san-o....tc-la-gi-co-phieu-ot
Thị trường OTC chắc hẳn không còn xa lạ với những nhà đầu tư lâu đời, nhưng các nhà đầu tư chứng khoán F0 thì có thể chưa biết. Sàn OTC là một trong những sàn chứng khoán với rất nhiều cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vậy sàn OTC là gì?
#chungkhoanao #otc

Sàn OTC Là Gì? Cổ Phiếu OTC, Thị Trường OTC Hoạt động Như Thế Nào? 
Favicon 
chungkhoanao.com

Sàn OTC Là Gì? Cổ Phiếu OTC, Thị Trường OTC Hoạt động Như Thế Nào? 

Sàn OTC là một trong những sàn chứng khoán với rất nhiều cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vậy sàn OTC là gì? Cổ phiếu OTC là gì?