HNO3-Axit nitric là gì?Tính chất, điều chế, ứng dụng THỰC TẾ
HNO3 là công thức hóa học của axit nitric ở dạng chất lỏng, không màu và thường bốc khói mạnh trong không khí với tính oxi hóa mạnh.
Xem chi tiết: https://dinhhaiplastic.com/hno3/
#dinhhaiplastic #hno3 #axitnitric #acidnitric #hoachathno3