Tank nhựa ibc tank có bao nhiêu loại trên thị trường?
Tank nhựa hay còn được gọi là ibc tank, thùng nhựa. Sản phẩm được ứng dụng phổ biến và gồm nhiều loại khác nhau như tank 1000 lít
Xem chi tiết: http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/326380
#dinhhaiplastic #tanknhua