Ống thổi nồng độ cồn được sử dụng phổ biến trong công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.
Địa Chỉ : 383 B Công Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
SĐT : 0912775249
Chi tiết liên hệ tại :
Fanpage : https://www.facebook.com/ongthoinongdocon
Twitter : https://twitter.com/thoinongdocon
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ongthoinongdocon/
Pinterest : https://www.pinterest.com/ongthoinongdocon/
Instagram : https://www.instagram.com/ongthoinongdocon/
#ongthoinongdocon
#ongthoicon
#ongthoimaydonongdocon

Favicon 
www.facebook.com

તમારું બ્રાઉઝર અપડેટ કરો | Facebook