2 yrs ·Translate

Piyase khushk hoton ki sada kya thi
Ramadan bata raha hai Karbala kya thi
?

#ramadan2020 #sanakhan

image