Sê nô là gì? Cấu tạo, thiết kế tiêu chuẩn, các loại mái sê nô phổ biến
Sê nô là là máng hứng nước mưa được lắp đặt dưới hiên nhà, sử dụng chỉ yếu ở nông thôn, tận dụng nguồn nước mưa sử dụng trong sinh hoạt
Xem chi tiết: https://vro.vn/tin-tuc/se-no-la-gi/
#vrogroup #seno #gachkhongnung #sanphang

Sê nô là gì? Cấu tạo và các loại mái sê nô phổ biến
Favicon 
vro.vn

Sê nô là gì? Cấu tạo và các loại mái sê nô phổ biến

Sê nô là là máng hứng nước mưa được lắp đặt dưới hiên nhà, sử dụng chỉ yếu ở nông thôn, tận dụng nguồn nước mưa sử dụng trong sinh hoạt.