Lần đầu bạn nhận lớp dạy kèm tại nhà nên còn đang lo lắng, sợ rằng với kinh nghiệm ít ỏi của mình sẽ không mang lại hiệu quả cao cho việc dạy học. Bạn cần tham khảo kinh nghiệm làm gia sư lần đầu để học hỏi, giảm bớt nỗi lo đang làm bạn bồn chồn nhiều ngày qua? #giasuuytin #giasuquan8
Chi tiết có tại đây: https://giasunews.wixsite.com/....index/post/kinh-nghi

image