"Dự Án Căn Hộ Fiato Premier Thủ Đức Thuộc khu Dân Cư Thăng Long Home Hưng Phú Mở Bán. Thông Tin Giá Bán & Chính Sách Trực Tiếp Chủ Đầu Tư. 563 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0917 58 58 79"
https://www.facebook.com/ThangLongHomeHungPhu.org
#fiatopremierthuduc