https://vintechvietnam.amebaow....nd.com/posts/3230994

Điện thoại VoIP Fanvil X3S | Điện Máy Viễn Thông Vintech
Favicon 
vintechvietnam.amebaownd.com

Điện thoại VoIP Fanvil X3S | Điện Máy Viễn Thông Vintech

Điện thoại VoIP Fanvil X3S cung cấp âm thanh HD, màn hình Dot-matrix 2,3 inch, 2 đường SIP, cuộc gọi